COMBO 5KWP-P2

117,000,000 110,110,000

Công suất lắp đặt:
(KWp)
5,01
Số lượng tấm Pin: 13
Sản lượng điện dự kiến thu được:
(KWh/tháng)
650
Loại tấm pin NLMT:  AE Solar Mono PERC 385W
(Hiệu suất 19,42%)
Loại Inverter: SMA Sunny boy 5.0 hoặc ABB UNO-DM 5.0
Thiết bị đóng cắt AC, DC, thoát sét lan truyền: Schneider-Pháp,
Noark-CH Séc
Loại Combo: Cao cấp

Đơn giá này áp dụng cho mặt bằng mái tole. Trường hợp là mái bằng hoặc mái ngói thì đơn giá +5%. Đơn giá chưa bao gồm VAT.