COMBO 3KWP-P2

77,000,000 69,300,000

Công suất lắp đặt:
(KWp)
3,08
Số lượng tấm Pin:8
Sản lượng điện dự kiến thu được:
(KWh/tháng)
410
Loại tấm pin NLMT: AE Solar Mono PERC 385W
(Hiệu suất 19,42%)
Loại Inverter:SMA Sunny boy 3.0 hoặc ABB UNO-DM 3.0
Thiết bị đóng cắt AC, DC, thoát sét lan truyền:Schneider-Pháp,
Noark-CH Séc
Loại Combo:Cao cấp

Đơn giá này áp dụng cho mặt bằng mái tole. Trường hợp là mái bằng hoặc mái ngói thì đơn giá +5%. Đơn giá chưa bao gồm VAT.