HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CÓ LƯU TRỮ (HYBRID)

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ (Hybrid) là sự tổ hợp 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới và điện năng lượng mặt trời độc lập vào chung 1 hệ thống. Hệ thống này dành cho những thiết bị quan trọng cần nguồn điện ổn định như camera quan sát, modem internet, máy tính…. hoặc dành cho toàn bộ tải của hệ thống (khi có những yêu cầu đặc biệt).

  Cấu tạo của hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ (Hybrid):

+  Các tấm pin năng lượng mặt trời.

+  Bộ chuyển đổi điện năng (Inverter).

+  Hệ thống Ắc Quy/ Pin lưu trữ.

+  Đồng hồ điện 2 chiều.

+  Giàn khung, giá đỡ, dây diện, các phụ kiện khác (nếu cần).

  Nguyên lý hoạt động:

Điện năng thu được từ các tấm pin mặt trời hòa lưới sẽ được nạp đầy cho hệ thống Ắc Quy/pin lưu trữ. Hệ thống sẽ luôn kiểm tra tình trạng ắc quy để đảm bảo ắc quy luôn đầy điện. Ắc quy được nạp đầy dòng điện sẽ chuyển qua nối lưới giúp giảm lượng điện tiêu thụ. Điện mặt trời nối lưới sử dụng tất cả các tải bao gồm tải ưu tiên và tải thông thường. Khi mất điện, bộ chuyển mạch (ATS) sẽ chuyển qua dùng tải ưu tiên từ điện được dự trữ trong ắc quy. Lúc này toàn bộ hệ pin mặt trời được chuyển qua sạc cho ắc quy. Khi có điện trở lại thì hệ thống sẽ chuyển qua nối lưới bình thường.

  Đặc điểm cơ bản:

+  Tương tự như điện mặt trời hòa lưới, tuy nhiên phát sinh thêm bộ lưu trữ năng lượng để dự phòng khi mất điện lưới.

+  Chi phí đầu tư cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *